Màster Universitari en Arquitectura. MArqEtsaB

BARCELONA

MArqEtsaB està organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, fundada el 1875

OFICIAL

MArqEtsaB és un Màster oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya reconegut pel Ministeri d'Educació d'Espanya

INTERNACIONAL

MarqEtsaB habilita per a exercir la professió d'arquitecte en tots els països de la Unió Europea

DOS ITINERARIS I TRES INTENSIFICACIONS

MArqEtsaB es desdobla en dos itineraris i tres línies d'intensificació: Projecte-Teoria, Projecte-Tecnologia i Urbanisme, autònomes en el torn de tarda i integrades en el de matí

 

El Màster Universitari en Arquitectura de la ETSAB (MArq_ETSAB) habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte a la Unió Europea després de cursar els estudis de grau. La formació que ofereix està orientada al desenvolupament de l'activitat professional en un context d'innovació, internacionalització i exigència. El Màster conclou amb l'elaboració i defensa pública d'un Projecte Fi de Carrera (PFC).

El MArqETSAB es cursa en l'itinerari de matins o de tardes. Al matí en un màster integrat (MHIB) i a la tarda amb una major autonomia entre les tres línies d'intensificació. En tots dos casos les línies ofereixen programes docents específics.

El PFC ocupa la meitat de la docència del MArq i consisteix en un taller pluridisciplinari dirigit per equips de professors de la ETSAB. Els tallers s'estructuren en quatre mòduls al llarg del curs acadèmic i conclouen amb sengles workshops intensius. El temps lectiu es concentra en tres dies a la setmana per a fer compatibles els estudis amb altres activitats.

 

Què oferim

2 ITINERARIS, 3 INTENSIFICACIONS

MArqEtsaB es desdobla en dos itineraris i tres línies d'intensificació: Projectes-Teoria, Projectes-Tecnologia i Projecte Urbà autònomes en el torn de tarda i integrades en el de demà. Cadascuna d'aquestes línies suposa una intensificació temàtica, sense deixar d'atendre simultàniament la necessària lectura transversal de la disciplina.

ÀMBIT

El tema / àmbit de cada edició té a veure amb llocs on la ciutat no ha funcionat, on el medi ambient o la realitat social estan afectats (per discontinuïtats, interseccions, disrupcions, abandó, sobre explotació…).

PROGRAMA

En el MARQ és l'estudiant qui defineix, la ubicació i el programa funcional del projecte, dins de l'àmbit general proposat pel curs i en relació amb els temes de recerca que constitueixen l'especificitat de cadascuna de les tres línies. Els tallers conviden als estudiants a posar en línia el seu Projecte amb els interessos personals, sovint expressats, per exemple, en el Treball Final de Grau.

VALORACIÓ

Els projectes podran ser alhora diagnòstic i correcció específica. D'aquest compromís es valorarà l'adequació tècnica del posicionament de l'estudiant respecte de la ciutat i el territori, el medi ambient, la tècnica i la societat.

TEORIA

S'imparteixen lliçons i posterior discussió en seminari i taller d'alguns tòpics per a orientar i donar suport als treballs encaminats cap al Projecte Fi de Carrera.

VISITES

Al llarg del curs, s'organitzen visites a projectes construïts, despatxos de referència i entitats públiques amb l'objectiu de conèixer de prop els múltiples rols de l'arquitecte/a en el panorama laboral.

 

Curso 2021-2022Curs 2021-2022

Curso 2019-2020Curs 2019-2020

Curso 2018-2019Curs 2018-2019

Curso 2017-2018Curs 2017-2018

Curso 2016-2017Curs 2016-2017

Curso 2015-2016Curs 2015-2016