Comparteix:

El Màster

Presentación

El Màster Universitari en Arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ​​també conegut com a «màster habilitant», forma part d'un programa acadèmic integrat que, després del Grau en Estudis d'Arquitectura, habilita per a l'exercici de la professió d'Arquitecte a la Unió Europea.

La formació del MArqEtsaB està orientada a aportar tots aquells aspectes propis de l'activitat professional que l'arquitecte necessita conèixer per a desenvolupar les seves aptituds amb garanties i competitivitat, i acaba amb la presentació i defensa d'un Projecte Fi de Carrera.

PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis del MArqETSAB està dissenyat per a cursar-se en un any acadèmic. Té un total de 60 ECTS distribuïts en 20 ECTS obligatoris, 10 ECTS optatius i 30 ECTS de Treball Final de Màster: el Projecte Fi de Carrera.

El MArqETSAB s'organitza en tres línies d'intensificació amb programes docents específics: Projecte-Tecnologia, Projecte-Teoria i Projecte Urbà.

Cada estudiant es matricula en una d'elles, que pot cursar de forma integrada en el Màster Habilitant Integrat de Barcelona (MHIB), en horari de matins, o de manera autònoma en els tallers Arquitectura i emergència ambiental, Lloc i arquitectura o Renovació urbana, en horari de tardes.

L'assignatura obligatòria Sistemes Tecnològics i Estructurals en l'Edificació s'enfoca íntegrament a la pràctica professional, tractant exclusivament continguts i procediments no tractats anteriorment en el grau.

Intensificaciones

 

PROJECTE FINAL DE CARRERA

El PFC es desenvolupa en tallers pluridisciplinaris impartits per professors de diferents departaments de l'ETSAB. Integren els coneixements i habilitats adquirits en els estudis de grau i en les altres assignatures del Màster, constituint una ocasió única de síntesi de coneixements des d'un enfocament transversal. Així, el projecte és instrument d'anàlisi de la realitat física alhora que una proposta per a transformar-la, sempre des de la perspectiva de la seva significació cultural.

Els tallers PFC treballen sobre temes que permeten a l'estudiant la comprensió en profunditat i l'adquisició de les competències que requereix la pràctica professional, inclòs el tracte amb els agents habitualment implicats en un projecte d'arquitectura o urbanisme.

Així mateix, les tres línies comparteixen un equip altament qualificat de professors de construcció, estructures i condicionaments que garanteixen la transversalitat dels projectes.

Els tallers es desenvolupen en un o dos dies a la setmana i s'intensifiquen en quatre moments estratègics –els workshops amb els quals culmina cadascun dels quatre mòduls en els quals es divideix el curs–, inferint als estudis del màster un ritme i un caràcter particular, propis de la pràctica de l'arquitectura.