Comparteix:

Info Pràctica

ACCÉS I ADMISSIÓ

L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Màster Universitari en Arquitectura, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte, haurà de reunir els aptituds específiques adquirides després de superar:

Tenint en compte que el Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) i el Màster Universitari en Arquitectura s'han dissenyat com un programa d'estudis integrat (grau+màster), i per tant, hi ha una correspondència entre el pla d'estudis de grau esmentat i el màster que es proposa, és interès de l'ETSAB permetre que els graduats en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) per la UPC puguin continuar la seva formació en el Màster Universitari en Arquitectura per la UPC en el propi centre.

Al seu torn, per la tradicional vocació internacional de l'escola i les múltiples relacions amb altres centres d'ensenyament de l'Arquitectura, també es vol facilitar la possibilitat d'admissió d'estudiants d'altres titulacions o universitats que, complint els requisits d'accés així ho sol·licitin.

Si el nombre de sol·licituds d'admissió superés el màxim de places ofertes, la Comissió d'Estudis del Màster les prioritzarà basant-se en la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració del portfolio lliurat pel candidat. L'expedient es ponderarà en un 40% i el portfolio en el 60%.

A més de la notificació personal a les persones interessades a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través d'aquest mateix web, dins dels terminis que estableixi el calendari acadèmic de la UPC.

Per a obtenir tota la informació i realitzar la sol·licitud d'admissió, fes clic sobre el botó:

PREINSCRIPCIÓ

  • Les sol·licituds per a accedir al programa han de realitzar-se en línia, mitjançant l'aplicatiu de preinscripció.
  • Cal registrar-se en l'aplicació, fent constar com a nom d'usuari una adreça vàlida de correu electrònic, introduir la informació requerida, i annexar tota la documentació que es precisa.
  • Una vegada introduïts les dades i annexada la documentació, cal enviar la sol·licitud en línia perquè pugui ser revisada administrativa i acadèmicament. Si es desitja realitzar la preinscripció a més d'un programa de màster universitari, no és necessari replicar les dades aportades.
  • Cal realitzar el pagament d'una taxa pel servei específic de la preinscripció. El preu s'aplica per a cada preinscripció a un màster universitari gestionat per la UPC. Aquest import no és reemborsable.

Per a obtenir tota la informació sobre la matrícula i el seu procés, fes clic sobre el botó: